všehochuť a zbytky

ostatní


jezdíme vpravo !

i v praze se jezdí nyní jen v pravodnes jsem si všiml zajímavé výstavy, probíhající na vítězném náměstí v praze – dejvicích. výstava je umístěna před budovou generálního štábu a zahrnuje kopie různých válečných plakátů, českých, slovenských, německých, ruských i amerických. odhadem je jich tam tak 70, z první i druhé světové války. koukám na všechna ta díla a dílka propagandy, oznámení, nařízení a jedno mě zaujalo.

i v praze se jezdí nyní jen v pravo. všichni řidiči by to měli mít na paměti a dávat bacha hlavně na tramvaje. až do výnosu vrchního velitele německé armády, který vyšel 17. března 1939, se totiž po celém území naší republiky jezdilo vlevo. tento výnos to změnil a nařídil změnu strany – praha však dostala malý odklad, tuším 9 dnů. to vedlo k malé kuriozitě, na hranicích města bylo třeba ještě chvíli přejíždět z pravé strany na levou. údajně to nerespektovali jen něměčtí vojáci, ktěří i po dobu odkladu po praze jezdili vpravo a dopravu komplikovali.

němci ale za změnu směru jízdy nemohli, spíš jen uspíšili již chystané změny. československá vláda totiž přistoupila už v roce 1930 k pařížské konvenci (mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly z 24. dubna 1926) a už tehdy se tak zavázala ke změně směru jízdy "v dohledné době". se změnou souhlasila i většina motoristických spolků, v té době se totiž jezdilo vpravo ve většině evropských států. vlevo se jezdilo jen v maďarsku, které s tímto ošklivým ostrovním zvykem skoncovalo také s příchodem němců a ve švédsku, kde tento zlozvyk vydržel až do srpna 1967. změna směru jízdy měla vliv hlavně na tramvajovou a autobusovou dopravu, bylo nutné přebudovat nástupiště, tramvajové výhybky a v neposlední řadě také dveře dopravních prostředků. pražský dopravní podnik prý vyřezával starším autobusům dveře na pravé straně dodatečně, u novějších tramvajových vozů šly dveře přesunout.

první dopravní značkydopravní značení velký problém nepředstavovalo. v té době bylo v praze dopravních značek jen pár. v československu se začalo dopravní značení zavádět až od listopadu roku 1935, kdy bylo uvedeno jen 6 výstražných značek – stružka, zatáčka, křižovatka, chráněný přejezd dráhy, nechráněný přejezd dráhy a "nebezpečí jiná než značky 1 – 5". značky měly tvar rovnostranného trojúhelníku s bílou kresbou na modrém poli. doplnění další sadou dopravních značek s šírší škálou významů proběhlo až v květnu 1938, protektorátní vládou navíc trochu ořezané už v roce 1939.

prostě konec starých dobrých časů. jezdilo se vlevo a ještě k tomu nikdo nepotřeboval něco tak banálního, jako jsou dopravní značky.

diZZy – 6. 6. 2011 17:40 – Komentáře (1)

komentáře

[1] F6 –10. 6. 2011 09:22

zajimalo by me jake byly a jak vypadaly znacky tesne po valce a pred rokem 1961.


nepoužívejte HTML, jen čistý text. URL začínající http:// nebo ftp:// budou zobrazeny jako odkazy. [x] bude nahrazeno odkazem na komentář, kde x je číslo komentáře.


sekce

rubriky

seriály

odkazy